praktische AD(H)D coaching

Boedelafwikkeling

Als een dierbaar familielid of naaste is overleden moeten er 1001 zaken georganiseerd en afgehandeld worden. Niet iedereen is daar 1,2,3 toe in staat en helaas verloopt de afwikkeling van een erfenis ook niet altijd in harmonie. Als je bang bent voor:

  • Conflicten en verstoorde relaties
  • Achterdocht en familieruzies
  • Emoties die hoog oplopen
  • Fouten bij de afwikkeling van de inboedel

Of als je gewoon geen tijd hebt, schakel mij dan in voor het begeleiden van het proces of het organiseren van alles. Dit levert je rust, inzicht en overzicht op. Zo zijn er diverse methoden om de inboedel onder familieleden en/of naasten te verdelen. Ik werk samen met veilinghuizen, een woningontruiming bedrijf en met goede doelen opdat zoveel mogelijk spullen hergebruikt kunnen worden.

Ook kan ik tot executeur testamentair benoemd worden, belt u mij gerust voor meer informatie of ga naar het contactformulier.